Aktive Studenters Forening

Addresse
Aktive Studenters Forening v/ Det Akademiske Kvarter Pb 1822 Håkonsgaten
Bergen
FRE 19 OKT
Fred Well // Teglverket
19.10.2018 21:00 @ Det Akademiske Kvarter
FRE 26 OKT
SKAAR + sup. Sodcatcher
26.10.2018 20:30 @ Det Akademiske Kvarter
FRE 9 NOV
FRE 23 NOV
Akeron | Kvarteret + support Eliasmane
23.11.2018 21:00 @ Kvarteret, Teglverket
FRE 7 DES
Blood Command // Kvarteret
07.12.2018 21:00 @ Det Akademiske Kvarter